Simplus verzorgt professionele opleidingen. Praktijk- oefeningen in het gebruik van perslucht zijn onderdeel van de training Adembescherming. Met multimediamiddelen en een ruim geoutilleerd praktijk oefenterrein, behandelen gecertificeerde docenten de training BHV, volgens de door de wet omschreven eisen. Tevens verzorgt het Simplus trainingscentrum de opleidingen EHBO en VCA-I. Op locatie worden ontruimingsoefeningen georganiseerd.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek.

Meer informatie

VCA

Opleiding die de medewerker voorbereidt op werken volgens de Veiligheids Checklist Aannemers:

  • Hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
  • Hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden.
  • Hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
Meer informatie

Ontruimingsoefeningen

Een ontruimingsoefening is een verplicht regelmatig terugkerend item op de jaarlijkse agenda van bedrijven. Wij gaan echter verder. Het oefenen van de ontruimingsprocedures is bij de wet geregeld en bedoeld als voorbereiding op een echte calamiteit.

Meer informatie

Training kleine blusmiddelen

Snel en efficiënt handelen om een beginnende brand te beperken en te bestrijden kan uw bedrijf redden! Uw personeel speelt daarin een cruciale rol. Wij helpen uw personeel de drempel te overwinnen om bij een beginnende brand op een correcte manier in te grijpen.

Meer informatie

NEN 3140 VOP

De opleiding NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon, leidt de medewerker op voor veilig werken aan electrische installaties.

Meer informatie