Service & Onderhoud

 

Simplus is een REOB erkend onderhoudsbedrijf en verzorgt landelijk op locatie wettelijk voorgeschreven controles aan blusapparaten, conform de norm NEN 2559. Want de juiste veiligheidsvoorzieningen aanschaffen is een ding. Het zorgen dat ze ook hun werk doen als het erop aan mocht komen, is een ander. Onze gediplomeerde controleurs hebben ruime ervaring met grotere opdrachten van overheden, gezondheidscentra, woningbouwverenigingen en industrieën, waarbij de werkzaamheden normaliter in nauw overleg met de facility manager plaats moeten vinden. Voor het controleren van blusapparaten worden onderhoudscontracten afgesloten. Hierbij worden de te controleren bluseenheden individueel in onze computersystemen geregistreerd, waardoor het werk efficiënt kan plaats vinden en het mogelijk wordt de eigenaar per blusser te rapporteren.