Transport & Logistiek

Voor alles wat zich over de weg, rails en het water beweegt, heeft Simplus de geschikte handblusmiddelen.

Vaak bevinden de blussers zich in de sectoren transport & logistiek buiten en staan ze bloot aan allerlei weersinvloeden. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zowel het blusmiddel als het blusapparaat. Wij kunnen u adviseren welke blusmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Dat betreft de bluseigenschappen maar ook zaken als vorstbestendigheid of de wens om een zo milieuvriendelijk mogelijk middel te gebruiken.
Maar er speelt nog iets.
Wie aan de NEN 2559-norm wil voldoen, zal zijn blusmiddelen jaarlijks moeten laten onderhouden.
Wie denkt dat dit niet meer behelst dan een visuele controle, vergist zich.
Voorkom dat uw verzekeraar u er achteraf op moet wijzen, dat uw apparatuur niet aan de norm voldeed!

Want to know more about transport & logistiek?

  • Simplus
  • Zuidwest-Nederland
  • Bianca de Bruin
  • +31 (0)78-6520752
  • info@simplus.nl