Zorg & Onderwijs

Binnen de zorg en het onderwijs krijgen we bij brand te maken met het evacueren van mensen die niet altijd zelfredzaam zijn, zoals kleine kinderen in het onderwijs en bedlegerige patiënten in ziekenhuizen.

Zij hebben hulp nodig van goed geïnstrueerde en getrainde medewerkers binnen de organisatie. Zo’n training kan nooit een standaard product zijn, daarvoor zijn de omstandigheden te specifiek en de belangen te groot! Simplus ontwikkelt daarom trainingen op maat, die op de locatie zelf worden gehouden. Bij een goede ontruiming hoort ook een deel techniek, zoals de alarminstallaties, de blusmiddelen en de noodverlichting. Die middelen moeten niet alleen fysiek voldoen aan de actuele eisen, maar ook jaarlijks worden onderhouden volgens de geldende onderhoudsnorm. Simplus neemt u al deze zorgen uit handen.

Want to know more about zorg & onderwijs?

  • Simplus
  • Zuidwest-Nederland
  • Bianca de Bruin
  • +31 (0)78-6520752
  • info@simplus.nl