Winnen op de Fenexpo Businessdagen 2014

De kleine Fedde mocht zich dankzij zijn oom uiteindelijk de winnaar noemen van de brandweer trapauto die Simplus verlootte op de stand tijdens de Fenexpo Businessdagen 2014. De echte winnaars zijn zij die gedurende het 3 dagen tellende evenement in gesprek gingen met Simplus over hoe de kans op een oncontroleerbare brand eenvoudig kan worden verminderd.  

Bestrijden van brand is belangrijk, niemand die dat ontkent. Kleine blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels zijn vooral bedoeld om beginnende branden in een vroeg stadium te blussen, zodat deze niet uit de hand lopen. Deze middelen kunnen ook door een niet geoefend persoon effectief worden bediend. Maar deze doelmatige middelen moeten goed werken op moment van inzet. Onderhoud is van belang, maar ook wettelijk verplicht.

Uit de gesprekken met lokale ondernemers tijdens Fenexpo 2014 volgden interessante conclusies met het oog op onderhoud aan blusmiddelen. Uiteenlopend van enkele “tot in de puntjes geregeld”, tot vele “geregeld een puntje van aandacht”, geven de antwoorden aan dat er nog veel te verbeteren is in de regio.

De kans dat Fedde met zijn trapauto u bij brand op tijd bereikt is klein. Een informatief gesprek met Simplus over het juist en tijdig onderhouden van uw blusmiddelen is een goed alternatief ter voorbereiding op een brand.

Bel (0)78-6520752 of mail naar info@simplus.nl