RI&E - MÉÉR DAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING

Als werkgever heeft u de plicht om te zorgen dat uw werknemers hun werk veilig en zonder gezondheidsrisico’s kunnen uitvoeren. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt u deze risico’s in kaart.

Brandblusser onderhoud 5

Wist u dat de RI&E en het Plan van aanpak verplicht zijn?

Maar er is meer. Een veilige en gezonde werkplek zorgt voor tevreden medewerkers en betere prestaties door minder verzuim, verloop en werkdruk. Zo passen alle puzzelstukjes in elkaar, dat wil je toch ook

WIJ ONTZORGEN IN VIER STAPPEN

Veel bedrijven zien het opstellen van de RI&E als een taak. Dit komt gebruikt niet elk bedrijf een veiligheidskundige in dienst heeft, die voldoende kennis van zaken heeft. Bij Simplus hebben wij die kennis wel en daar kunt u van profiteren.

WIJ NEMEN DEZE TAAK GRAAG VAN U OVER EN ONTZORGEN U MAXIMAAL

Onze veiligheidskundig adviseur heeft een veiligheidsplan opgesteld, dat uw bedrijf in slechts vier stappen naar een hogere veiligheidsniveau brengt. Wij voeren de RI&E uit, overleggen over het Plan van aanpak en assisteren bij de uitvoering.

Safety as a service

Deze dienst is ontwikkeld om alle veiligheidssegmenten naadloos op elkaar aan te laten sluiten, zodat veiligheid in uw organisatie geborgd is.

Door een meerjarige overeenkomst met elkaar aan te gaan kan Simplus u ondersteunen met uw veiligheidsvraagstukken, waarin de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal staat en de overige segmenten er op aangesloten worden.  Hierdoor maakt u optimaal gebruik van al uw middelen en BHVérs.Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 1

Safety as service  kan bestaan  uit de volgende segmenten.

Afhankelijk van uw organisatie en wensen worden meerdere segmenten toegevoegd om een compleet geheel te krijgen.

* Veiligheidskundig advies

* Veiligheidsopleidingen

* Onderhoud van uw veiligheidsmiddelen’

* Risico inventarisatie en evaluatie

* Ontruimingsplan en plattegronden

* Beheer en onderhoud van de brandmeldcentrale

* Toolboxmetingen

 

Safety as a service in abonnementsvorm

Deze dienst is verkrijgbaar in met een looptijd van 3 of  5 jaar.  De prijs is afhankelijk van het aantal segmenten en de looptijd. In veel gevallen kan de RI&E zelfs kosteloos worden uitgevoerd, uw adviseur kan met u de mogelijkheden bespreken.

Folder Safety_As_A_Service

 

WILT U MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN?

Neem dan contact op met onze veiligheidskundig adviseur André Hettema, via a.hettema@simplus.nl of 06-54286456. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken en kijken uit naar een prettige samenwerking!