breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum
Breng- en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum in dordrecht.

Breng- en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum in dordrecht.

Uitdaging

Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht, is hét trainingscentrum van veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hier worden manschappen van deze veiligheidsregio, maar zeker ook omliggende veiligheidsregio’s opgeleid en wordt hun vakbekwaamheid op het gewenste peil gehouden. Sinds 2016 is het trainingscentrum volledig in eigen beheer door de veiligheidsregio.

Een breed aanbod van uiteenlopende scenario’s kan hier geoefend worden. Er zijn diverse civiele, industriële, offshore en maritieme objecten en gebouwen op het terrein aanwezig waarin realistisch getraind kan worden. Ook wordt technische hulpverlening ruimschoots op het terrein behandeld, bijvoorbeeld met het knippen van auto’s of het redden van personen op hoogte.

Daarnaast wordt het trainingscentrum ook gebruikt voor een breed scala aan opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, EHBO en op maat gemaakte ontruimingsoefeningen voor bedrijven. Ook gebruikt Defensie het terrein en woonobjecten incidenteel, om bijvoorbeeld gevechtsscenario’s te oefenen.

breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 4
breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 2
breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 3
breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 5
breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 7
breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 6

  Resultaat (uitvoering van verbeterpunten)

  In overleg met Quattron is besproken dat Simplus verbeterpunten op het gebied van brand- en vluchtveiligheid voor zich zou nemen. Voor alle andere punten worden de juiste instanties ingeschakeld om deze op te lossen. Hierbij moet je denken aan ergonomie (meubilair), machineveiligheid, algemene verlichting etc.

  De punten die Simplus heeft verzorgd zijn:

  • Bijplaatsen van draagbare blusmiddelen met pictogrammen naast de al aanwezige brandslanghaspels;
  • Toepassen van legionellapreventie;
  • Maken van ontruimingsplattegronden volgens de NEN 1414 en deze op de juiste plekken in het pand plaatsen;
  • Zorgen voor voldoende EHBO en BHV middelen, zoals een AED, verbandtrommels, veiligheidspictogrammen en BHV hesjes;
  • Zorgen dat alle veiligheidsmiddelen jaarlijks onderhouden worden;
  hqdefault
  Uitdaging

  Altijd voldoende draagbare blusmiddelen voorhanden

  Op jaarbasis worden vele draagbare blusmiddelen gebruikt bij Spinel. Zowel CO2-, poeder- als schuimblussers. Aankomende milieu eisen met betrekking tot PFAS dienen hierbij ook in acht genomen te worden. Spinel was op zoek naar een betrouwbare partner om aan deze behoeften te voldoen.

  Bekijk video
  breng en vulservice brandblussers voor spinel veiligheidscentrum 8
  Resultaat

  Snelle en betrouwbare service

  In nauwe samenspraak met Spinel zorgt Simplus ervoor dat er altijd voldoende blusmiddelen aanwezig zijn om te oefenen. Met onze schuimblussers die fluorvrij oefenschuim bevatten kan er altijd veilig geoefend worden, zonder dat hierbij PFAS in het milieu terecht komt.

  Wil je jouw brandbeveiligingsvraagstuk met ons bespreken?