Brandblussers uit Dordrecht.

Onze brandblussers voldoen aan de hoogste normen. Als specialist in brandveiligheid streeft Simplus naar een totaal veiligheidspakket in producten, service en onderhoud, dienstverlening, keuringen, advies en trainingen op het gebied van brand en vluchtveiligheid. Ons serviceteam werkt aan de brandbeveiliging in, Dordrecht, en omstreken.

Downloads

Algemene voorwaarden

SKG Veiligheidsbeleid

De SK FireSafety Group doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we de gezondheid en veiligheid van ons personeel beschermen en de invloed van het milieu op onze activiteiten tot een minimum beperken.

We streven er naar bij de uitvoering van alle werkzaamheden een hoog veiligheidsniveau te behalen door een proces van continue verbetering te volgen en alle relevante (inter-)nationale wetgeving, normen en beste praktijken waar uitvoerbaar na te leven.

Om ons in staat te stellen deze verbintenis na te komen, zullen we:

  • Risico’s voor onze medewerkers en het milieu identificeren, deze beoordelen en beheersen.
  • Er zorg voor dragen dat onze activiteiten voldoen aan de geldende wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, en deze zo mogelijk overtreffen.
  • Zorgdragen voor gezondheid, veiligheid en milieutrainingen voor eigen personeel en dat van aannemers, en actief voorlichten over gezondheid, veiligheid en milieuaangelegenheden.
  • Er voor zorgdragen dat al het personeel bekwaam is voor de uitvoering van hun taken.
  • Een cultuur bevorderen waarin incidenten en bijna-ongelukken worden gemeld en onderzocht en daaruit geleerde lessen worden gedeeld door de hele organisatie.
  • Controles instellen om al het personeel dat betrokken is bij onze activiteiten te beschermen en vervuiling te voorkomen.

Ons personeel moet redelijke zorg besteden aan de eigen gezondheid en veiligheid en de impact op het milieu minimaliseren door:

  • Het naleven van gezondheids-, veiligheids- en milieu-instructies en richtlijnen die zijn uitgegeven door het bedrijf.
  • Het melden en meewerken aan onderzoeken naar incidenten die mogelijk letsel, materiële schade of negatieve gevolgen voor het milieu hebben veroorzaakt of zouden kunnen veroorzaken.

De Directie is er voor verantwoordelijk dat het bedrijfsbeleid wordt geïmplementeerd in de lokale organisaties. Deze beleidsverklaring zal regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is.

Het SKG Veiligheidsbeleid is tevens als download beschikbaar.

Vraag een offerte aan

    Meerdere opties mogelijk

Onze specialisten

Edwin Becker Site Manager Simplus

Edwin Becker

Site Manager

Laura de Vos

Laura de Vos

Medewerker binnendienst

Bianca Heugens

Bianca Heugens

Medewerker binnendienst

André Hettema 2

André Hettema

Veiligheidskundig adviseur