volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 2
Volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron in dordrecht

Volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron in dordrecht

Uitdaging

Quattron produceert hoogwaardige kussensystemen en ligortheses voor mensen met een mobiliteitsbeperking. De producten worden onder andere toegepast in rolstoelen en bedden en bieden de eindgebruiker comfort en ondersteuning.

Alle facetten van het productieproces zijn in eigen beheer en met zo’n 30 medewerkers worden de klanten zowel nationaal als internationaal bediend. Omdat Quattron op de oude locatie in Ridderkerk uit haar jasje was gegroeid zijn ze sinds oktober 2020 naar een nieuw pand in Dordrecht verhuisd. Om de veiligheid in het nieuwe pand naar het gewenste niveau te brengen is Simplus benaderd om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te realiseren.

In de RI&E worden alle risico’s op het gebied van gezond en veilig werken in kaart gebracht. Ook de bijbehorende te nemen maatregelen worden hier in meegenomen. Dus een RI&E is veel breder dan enkel brand- en vluchtveiligheid. Onze veiligheidskundig adviseur, Andre Hettema, heeft dit plan uitgewerkt na een uitvoerige rondgang door het bedrijf met de verantwoordelijke personen van Quattron.

volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 17 1280x720
volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 12 1280x720
volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 7 1280x720
volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 6 1280x720
volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 5 1280x720
volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 4 1280x720
volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 15 1280x720

  Aanpak (risico inventarisatie & evaluatie)

  Tijdens de RI&E is er gekeken naar een breed scala van onderwerpen:

  1. Hoe is de veiligheid in het algemeen van het gebouw? (inclusief brand- en vluchtveiligheid)
  2. Hoe gaan de medewerkers om met de machines, hebben ze een opleiding gehad en is dit alles vastgelegd?
  3. Ook worden de arbeidsrisico’s in beeld gebracht die op de lange termijn risico’s kunnen veroorzaken, maar ook een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (zwangere vrouwen of jeugdige werknemers)
  4. Er wordt gekeken hoe je je de medewerkers fit kan houden, zowel geestelijk als lichamelijk. Eventuele werkdruk maar ook de juiste lichaamshouding en voldoende beweging hebben grote invloed op de gesteldheid van de medewerkers
  5. Uiteraard wordt er ook aandacht gegeven aan het interne Covid beleid in de RI&E
  6. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen weet hoe je veilig moet werken, dit kunnen we via toolboxmetingen leren. Zo wordt veiligheid en het signaleren van eventuele gevaren een gewoonte
  7. Zaken zoals het beheer van de brandmeldcentrale en het kiezen van de juiste vertrouwenspersoon worden ook meegenomen in het onderzoek.

  Na de uitvoering van de RI&E komt er een plan van aanpak waarin wordt aangeven wie en wanneer een bepaald risico gaat oplossen. Om het geheel officieel te maken is de Risico inventarisatie inclusief het plan van aanpak getoetst door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige. Dit laatste is een verplichting voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

  Resultaat (uitvoering van verbeterpunten)

  In overleg met Quattron is besproken dat Simplus verbeterpunten op het gebied van brand- en vluchtveiligheid voor zich zou nemen. Voor alle andere punten worden de juiste instanties ingeschakeld om deze op te lossen. Hierbij moet je denken aan ergonomie (meubilair), machineveiligheid, algemene verlichting etc.

  De punten die Simplus heeft verzorgd zijn:

  • Bijplaatsen van draagbare blusmiddelen met pictogrammen naast de al aanwezige brandslanghaspels;
  • Toepassen van legionellapreventie;
  • Maken van ontruimingsplattegronden volgens de NEN 1414 en deze op de juiste plekken in het pand plaatsen;
  • Zorgen voor voldoende EHBO en BHV middelen, zoals een AED, verbandtrommels, veiligheidspictogrammen en BHV hesjes;
  • Zorgen dat alle veiligheidsmiddelen jaarlijks onderhouden worden;
  volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 16 1280x720
  volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 14 1280x720
  volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 13 1280x720
  volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 11 1280x720
  volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 18 1280x720
   volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 3
   Calamiteiten oefenen

   Tabletop oefening

   Voor Quattron hebben wij een plattegrond waarmee we TableTop oefeningen kunnen uitvoeren. Met een TableTop ontruimingsoefening kun je aan de hand van een casus een ontruiming simuleren die letterlijk ‘op tafel’ wordt nagespeeld. Met een TableTop ontruimingsoefening worden medewerkers voorbereid op een ontruiming en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid bij een calamiteit.

   volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 8
   Trainen medewerkers

   BHV training

   Er zijn in totaal 6 personen aangewezen binnen de organisatie die de BHV taken op zich gaan nemen. Omdat het pand 3 verdiepingen omvat is gekozen voor 2 personen per verdieping. Simplus verzorgt de jaarlijkse BHV training intern bij Quattron. Zo wordt er geoefend in een vertrouwde omgeving en worden realistische situaties nagebootst.

   volledig veiligheidsplan en implementatie voor nieuwe locatie quattron 9
   Evacuatieplan

   Opmaken van ontruimingsplan

   Voor Quattron hebben wij een ontruimingsplan geschreven. In een ontruimingsplan staan de interne procedures voor BHV’ers wat zij moeten doen bij een brand, bommelding, ontruiming of stroomuitval. Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een echte evacuatie.

   Is jouw organisatie ook toe aan een nieuwe RI&E of een update?