• Blog
  • Brandblussers
  • Brandveiligheid
  • Onderhoud Brandblussers

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vertrouwt op Simplus

  • 27 februari 2020
  • André Hettema

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De VRZHZ is veiligheidsadviseur voor 10 gemeenten en partners in Zuid-Holland Zuid.

veiligheidsregio zuid holland zuid vertrouwt op simplus 1024x584

De VRZHZ zorgt voor:

  • Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio)
  • Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s)
  • Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt)

De VRZHZ richt zich op brandweerzorg, rampenbestrijding, bevolkingszorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). Daarbij werkt zij intensief samen met aan hulpverlening gelieerde diensten en organisaties, zoals politie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, ambulancedienst, Dienst Gezondheid & Jeugd/GGD en de Omgevingsdienst ZHZ.

De hulpverleners van de VRZHZ staan altijd klaar om te helpen bij een calamiteit. Juist deze organisatie moet daarom voor 100% kunnen rekenen op goed werkende apparatuur, waarmee ze veilig en doeltreffend hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Niet voor niets stellen zij hoge eisen aan hun toeleveranciers.

Simplus controleert al sinds 2013 de brandblusmiddelen voor deze veiligheidsregio in hun 31 panden verdeeld over de 10 gemeenten.  Marcel Roos, gebouwbeheerder van de veiligheidsregio, waardeert vooral de flexibiliteit van onze monteurs en de kwaliteit van de brandblussers: ‘De duidelijke administratie in hun logboeken zorgt voor een up-to-date inzicht van de blusmiddelen. Het is fijn dat ik kan vertrouwen op de medewerkers van Simplus, dat scheelt veel tijd.’

Deel dit artikel