• Nieuws
  • Brandveiligheid

Wij hebben ons aangesloten bij Stichting MBO

  • 02 april 2024
  • AndrĂ© Hettema

Recentelijk hebben Ab Visser en AndrĂ© Hettema de partnerovereenkomst getekend met Stichting Maatschappelijk betrokken ondernemen Dordrecht.  Hiermee wil Simplus brandbeveiliging zich inzetten voor regio Dordrecht.  Een regio die Simplus al 90 jaar veel kansen heeft gegeven, en daarom willen wij ook ons steentje bijdragen door te ondernemen met impact.

StictingMBO

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht wil de regio mooier, socialer, krachtiger en duurzamer maken. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Zien we in de regio een kans om het beter te doen? Dan komen we in actie. Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. We inspireren, adviseren en verbinden op dit thema. Hierbij richten we ons op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo maken we gezamenlijk het verschil voor de regio Dordrecht en de Drechtsteden. Dankzij onze ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen wij direct en snel schakelen. Met concrete oplossingen als resultaat.

Deel dit artikel