Breng- en vulservice brandblussers voor Spinel Veiligheidscentrum

Breng- en vulservice brandblussers voor Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht.

Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht, is hét trainingscentrum van veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hier worden manschappen van deze veiligheidsregio, maar zeker ook omliggende veiligheidsregio’s opgeleid en wordt hun vakbekwaamheid op het gewenste peil gehouden. Sinds 2016 is het trainingscentrum volledig in eigen beheer door de veiligheidsregio.

Een breed aanbod van uiteenlopende scenario’s kan hier geoefend worden. Er zijn diverse civiele, industriële, offshore en maritieme objecten en gebouwen op het terrein aanwezig waarin realistisch getraind kan worden. Ook wordt technische hulpverlening ruimschoots op het terrein behandeld, bijvoorbeeld met het knippen van auto’s of het redden van personen op hoogte.

Daarnaast wordt het trainingscentrum ook gebruikt voor een breed scala aan opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, EHBO en op maat gemaakte ontruimingsoefeningen voor bedrijven. Ook gebruikt Defensie het terrein en woonobjecten incidenteel, om bijvoorbeeld gevechtsscenario’s te oefenen.

Met de huurconstructie die we met Simplus hebben afgesproken, hebben we te allen tijde de garantie dat er voldoende draagbare blusmiddelen op het terrein aanwezig zijn.

Arnold Verweerd, Operationeel Coördinator Spinel Veiligheidscentrum

Wil je jouw brandbeveiligingsvraagstuk met ons bespreken?

Neem dan nu contact op met Simplus