bluswagen onderhoud 1920x1080
Bluswagen onderhoud

Bluswagen onderhoud

Eisen voor onderhoud volgens de nen norm

In de onderhoudsnorm NEN2659 worden voor bluswagens onderhoudsprocedures en -werkzaamheden tot in detail besproken.

De frequentie voor het onderhoud aan bluswagens ziet er als volgt uit:

  • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (ODB opgeleid)
  • Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van verrijdbare nat- en schuimblustoestellen
  • Revisie na tien jaar: de bluswagen wordt volledig gedemonteerd in een revisiewerkplaats en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-cilinders en/of drijfgascilinders worden afgeperst en geijkt
  • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats
  • Na twintig jaar moeten bluswagens worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

Onderhoud aan je bluswagens inplannen?

Type onderhoud