brandblusser onderhoud 4 1920x1080
Brandblusser onderhoud

Brandblusser onderhoud

Advies

Wij adviseren om brandblussers met een vaste frequentie te onderhouden. Dat dient te gebeuren door een erkend REOB onderhoudsbedrijf zoals Simplus. Wij voeren het onderhoud dan ook uit volgens de onderhoudsnorm NEN 2559, zodat je brandblussers in opperste staat van paraatheid zijn wanneer ze moeten worden ingezet.

De Arbowet en de Wet Milieubeheer eisen dat adequaat onderhoud wordt uitgevoerd. Vrijblijvend is het dus niet. Daarnaast is er een eis vanuit overheid dat brandblussers volgens deze norm worden onderhouden en stellen verzekeraars deze werkzaamheden verplicht. Alles voor je veiligheid uiteraard. Het niet nakomen van deze verplichting kan bij een controle ertoe leiden dat een boete of sluiting van je bedrijf een mogelijkheid is.

brandblusser onderhoud 7 1280x720
brandblusser onderhoud 5 1280x720
brandblusser onderhoud 6 1280x720

  Eisen voor onderhoud volgens de nen norm

  Voor onderhoud brandblussers is per 1 juli 2001 is een norm van kracht geworden. Deze norm stelt welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN2559 norm worden onderhoudsprocedures en -werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

  De intervallen voor het onderhoud van brandblussers zijn in de NEN2559 als volgt voorzien:

  • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (ODB opgeleid)
  • Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers
  • Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt
  • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats
  • Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

  Onderhoud aan je brandblussers inplannen?

  Type onderhoud